bed bracket square bottle

Nosač za krevet za četvrtastu bočicu / okruglu bočicu Ručni nosač za krevet za pričvršćivanje okvira kreveta

bath-system 30 l

Nudimo sisteme za kupanje za sve potrebe. U svim veličinama, sa belim ili prozirnim poklopcem, sa kontejnerom za instrumente i izlaznim čepom.

bath-system 10 l

Nudimo sisteme za kupanje za sve potrebe. U svim veličinama, sa belim ili prozirnim poklopcem, sa kontejnerom za instrumente i izlaznim čepom.

bath-system 5 l

Nudimo sisteme za kupanje za sve potrebe. U svim veličinama, sa belim ili prozirnim poklopcem, sa kontejnerom za instrumente i izlaznim čepom.

bath-system 3 l

Nudimo sisteme za kupanje za sve potrebe. U svim veličinama, sa belim ili prozirnim poklopcem, sa kontejnerom za instrumente i izlaznim čepom.

preparation dispenser sm2

sm 2 Universal – pogodan za bočice od 500 ml do 1.000 ml – sm 2 500 – pogodan za bočice od 500 ml – Za nanošenje sredstava za dezinfekciju ruku, pranje i negu kože.