Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

mikrozid® AF wipes

Brza dezinfekcija neinvazivnih medicinskih uređaja i površina na bazi alkohola.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

mikrozid® universal wipes premium

Niskoalkoholna, brza dezinfekcija neinvazivnih medicinskih uređaja i površina.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

mikrozid® AF wipes

Brza dezinfekcija neinvazivnih medicinskih uređaja i površina na bazi alkohola.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

terralin® protect

Koncentrat na bazi kvartarnih amonijumskih jedinjenja za dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja i površina.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

perform®

Koncentrat u prahu na bazi aktivnog kiseonika za dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja i površina.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

mikrozid® PAA wipes

Sporicidne maramice na bazi persirćetne kiseline za dezinfekciju medicinskih uređaja i površina. Koristiti biocide bezbedno. Pre korišćenja uvek pročitati etiketu i informacije o proizvodu.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

terralin® PAA

Koncentrat na bazi aktivnog kiseonika za dezinfekciju i čišćenje medicinskih uređaja i površina.

Dezinfekcija i čišćenje svih površina i inventara

mikrozid® AF liquid

Brza dezinfekcija neinvazivnih medicinskih uređaja i površina na bazi alkohola.