aspirmatic® disinfection

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

O proizvodu

Čišćenje, dezinfekcija i potpuna nega za sve jedinice zubnih sistema i separatore za amalgam. Koristite svakodnevno 1-2 puta.

  • pogodan za sve amalgamske separatore (npr. Durr, Metasis)
  • može se koristiti u svim jedinicama za tretman (npr. Sironna, KaVo, Castellini, itd.)
  • ne peni se