gigasept® FF (new)

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

O proizvodu

gigasept® FF (new) je dezinfekciono sredstvo visokog nivoa na bazi dialdehida jantarne kiseline za ručnu preradu hirurških i osetljivih medicinskih instrumenata.

  • bez formaldehida i GDA
  • široka mikrobiološka efikasnost
  • izvanredna kompatibilnost materijala
  • 14-dnevno vreme stajanja