Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

aspirmatic® cleaner

Specijalno sredstvo za čišćenje usisnog sistema za zube, umivaonika za ispiranje usta i odvodnih vodova.

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

gigasept® AF forte

gigasept® AF forte je preparat bez aldehida za čišćenje i dezinfekciju krutih i fleksibilnih endoskopa, kao i hirurških instrumenata.

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

gigasept® pearls

Sredstvo za dezinfekciju instrumenata na bazi aktivnog kiseonika za ručno čišćenje i dezinfekciju sa formulom sa više enzima.

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

gigasept® instru AF

gigasept® instru AF je sredstvo za dezinfekciju i čišćenje medicinskih instrumenata bez aldehida.

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

gigazyme® enzymatic cleaner

Enzimski deterdžent za ručnu preradu medicinskih uređaja kao što su fleksibilni endoskopi i hirurški instrumenti.

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

aspirmatic® disinfection

Čišćenje, dezinfekcija i potpuna nega za sve jedinice zubnih sistema i separatore za amalgam. Koristite svakodnevno 1-2 puta.

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

rotasept®

rotasept® je sredstvo za dezinfekciju i čišćenje rotacionih instrumenata

Čišćenje i dezinfekcija hirurških instrumenata

gigasept® FF (new)

gigasept® FF (new) je dezinfekciono sredstvo visokog nivoa na bazi dialdehida jantarne kiseline za ručnu preradu hirurških i osetljivih medicinskih instrumenata.